Ваканция, ура!

С раздаването на удостоверенията, нашия летен концерт в събота и игровия ден заедно под жаркото слънце на язовир "Ото Майглер" бихме последното медено звънче за тази учебна година - честито на потрудилите се по полето на българското слово и култура в чужбина! Благодаря Ви, че бяхме заедно и с повечето от Вас ще бъдем заедно едно семейство "Аз Буки Веди", една малка България в Кьолн!

Пръснете се сега всички по света и поиграйте със слънчевите лъчи на лятото, горските сенки, буйните ручеи, ситния пясък и солената вода, и поговорете на български език! Весело лято желае целият екип на училището!

БНУ "Аз Буки Веди" излезе във ваканция до първия ни учебен ден на 1 септември 2018 г., 10.30 часа!

Вашите записвания можете да изпратите на ел. пощата на училището, учебници ще бъдат осигурени само на записалите се до 17.07.2018 г.!

Весели и волни игри пожелаваме на всички наши деца и ученици!

За ваканция отново
чуй звънчето как звъни.
Сбогом, моя класна стая,
сбогом, мои класни дни.
Сбогом на тетрадки сини!
Сбогом, книги! Раз! Два! Три!
Чантата ми днес е пълна
само с песни и игри.


    Петя Йорданова

                                      Картинка: Т. Трампнау

Новини