Първи междуучилищен годишен конкурс по четене на български език

24 -ти юни 2017 г., 14:30 часа,
Кьолнски университет, центр. сграда, зала XII (местоположение)

 

под патронажа на г-н Стефан Димитров, консул на Република България
във Франкфурт, ФР Германия


Конкурсът се организира от БНУ „Аз Буки Веди” в гр. Кьолн, ФР Германия, в партньорство с Държавната агенция за българите в чужбина към МС на Република България. Инициативата се осъществява с подкрепата на Клуб “Будители” в Кьолн-Бон, издателствата “Булвест 2000” и  “Анубис”, и с медийното партньорство на Интернет радио “Татковина”.

 

Относно конкурса

Конкурсът по четене „Аз Буки Веди“ е родителска инициатива, възникнала и осъществена за първи път през учебната 2010/2011 г. в БНУ „Аз Буки Веди“ - гр. Кьолн, ФР Германия, чиято основна цел е изграждането, развитието и мотивирането на четивни умения у децата от българската диаспора. Втората му основна цел е осъществяването на обратна връзка между преподаватели и родители с цел всеобхватен и адекватен годишен контрол на провежданото съботно-неделно обучение при учениците от I-ви и II-ри клас. Наред с това, като основна задача за учебната 2016/2017 г., организаторите на запланувания за 24-ти юни т. г. конкурс в гр. Кьолн, ФРГ, желаят поставянето на начало на форум на образователни организации на българи от диаспората, чието ежегодно провеждане в различни градове на ФР Германия и/или други държави в Европа, би направило възможно:

  1. Запознаването и опознаването на педагогическата общност, ангажирана със задгранично обучение по български език и литература, както и Роден край във всичките му разновидности като учебни предмети, на деца от диаспората във ФР Германия, и
  2. Безценната обмяна на идеи и опит с цел подобряване на дидактическата рамка на този специфичен тип обучение.

Правилник за провеждане на конкурса по четене „Аз Буки Веди“

Конкурсът по четене „Аз Буки Веди“ е предвиден за ученици от български произход, посещаващи официалните европейски училища на територията на страните в Европа, които допълнително посещават класно или индивидуално обучение по роден (български) език. Конкурсната програма обхваща две категории обучаеми – първокласници и второкласници, чиито четивни умения се оценяват от компетентно жури. Членовете на журито тази година ще бъдат следните (по азбучен ред на имената):

  1. Проф. д-р Благовест Златанов, настоящ преподавател във Факултета по славянски филологии към Университета в Хайделберг, Германия; изследовател в Института по литература към БАН (1995), в Гьотинген, Германия (1997/8), в Сантяго де Компостела, Испания (1999), Кьолн, Германия (1999, 2002, 2007,  2008), Центъра за академични изследвания, София (2002), Оксфорд, Англия (2005); преподавател в Югоизточно-европейския медиен център, Франкфурт на Одер, Германия/София (2003/2007). Изследователски области: теория на литературата. Участник в множество български и международни научни  конференции и др.
  2. Проф. д-р Боян Вълчев, настоящ преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, председател на Общото събрание на Факултета по  славянски филологии на СУ, председател на секция „Филологически науки“ към Съюза на учените в България, дългогодишен преподавател по български език и литература в университетите в градовете Кьолн, Саарбрюкен и Берлин; редактор на сп. „Език и литература“ (от 2005 г.) и др.
  3. Д-р Камелия Спасова, поет и есеист с публикации в списанията "Родна реч", "Книгите днес", "Следва", "Алтера", "Академика", "Литературен вестник", както и в сборници за критика и хуманитаристика; настоящ преподавател по антична и западноевропейска литература в СУ "Св. Климент Охридски", и БЕ за чужденци в Кьолнския университет; редактор на в. "Литературен вестник". Нейни стихотворения са преведени на английски, немски, руски, гръцки, турски, румънски, датски, сръбски и хърватски.

Конкурсът се провежда в три кръга, както следва:

I-ви кръг: Четене на познат текст от Читанката за I-ви или съответно II-ри клас

В този кръг децата изтеглят билети със заглавията на конкурсните текстове и след намирането на съответния текст го прочитат на глас пред комисията и гостите на конкурса. С оглед на това, че тазгодишният конкурс се организира от БНУ „Аз Буки Веди“ - гр. Кьолн и РИ „Ян Бибиян“ - гр. Мюнстер, като съорганизатор, подбраните конкурсни текстове (20 на брой, по 10 от училище) ще бъдат от читанките за I -ви и II -ри клас на издателствата „Булвест 2000“ и „Убенова“, използвани в тези училища. Конкурсните текстове ще бъдат изпратени на заявилите участие по ел. поща в ПДФ-формат от 24 -ти април т. г.
Забележка: Първи прочитат текстовете си първокласниците и след тях второкласниците.

II-ри кръг: Четене на непознат текст в мерена реч

По подобие на предишния кръг децата изтеглят пликове, съдържащи непознати текстове в мерена реч, подбрани от конкурсното жури, които прочитат изразително на глас пред присъстващите. Журито се оттегля за кратко съвещание.

III-ти кръг: Четене на непознат текст - проза

До този кръг журито допуска само най-добре представилите се участници, които получават допълнителни текстове в проза от същото. След този кръг журито определя годишната/ния „Царица/Цар на буквите“ в I-ви и II-ри клас.

Награди

Голямата награда и грамотата „Царица/Цар на буквите“ е само една за участниците във всяка категория (съответно „Царица/Цар на буквите“ за I -ви клас и  „Царица/Цар на буквите“за II -ри клас). За много добре представилите се участници, на които малко не е достигнало за получаване на голямата награда, е запланувано раздаването на още една поощрителна награда в двете категории.

Ограничения и препоръки към участниците в конкурса

Възрастови ограничения

До участие в междуучилищния годишен конкурс по четене „Аз Буки Веди“ в категорията „първокласници“ се допускат деца на възраст не по-голяма от 8 години, а в категория „второкласници“ - деца на възраст не по-голяма от 9 години.

Териториални ограничения

До участие в конкурса се допускат само ученици от официално признатите училища на територията на държави в Европа.

Ограничение към броя на участниците в конкурса

Всяко българско училище, регистрирано на територията на Европа и/или като бенефициент на МОН по ПМС No 334, и/или по програмата „Роден език и култура зад граница“ има право да участва с двама представители при първокласниците и двама при второкласниците.

Забележка: Удостоверяването на възрастта на участниците и принадлежността им към дадено учебно заведение от немската (или друга европейска)  образователна система се осъществява от организаторите на конкурса преди започването му, чрез контролиране на официално издадените им от немските (или други европейски) училища лични карти (Schulausweis). Децата-участници, които се обучават индивидуално (вкъщи или дистанционно), също удостоверяват възрастта си и принадлежността си към дадено училище във ФР Германия или друга държава в Европа.

От организаторите

Новини