Дружеството

Немско-българското културно-просветно дружество "Аз Буки Веди" е регистрирано в съда в град Кьолн под името "Deutsch-bulgarischer Kulturverein Az Buki Vedi e.V."

Цел на дружеството е да представлява училището пред властите и администрацията в Германия и България.

Уставът на дружеството може да се изтегли в немски оригинал и като превод на български.

Молба-формуляр за членуване в дружеството може да се изтегли от тук.

Новини