Училището

Българското училище в град Кьолн е основано през 2009 година като частна родителска инициатива с цел систематично и последователно обучение на децата по български език, литература и родинознание.

В началото занятията са водени от самите родители на ротационен принцип в няколко групи, но в последствие се оформят класове и обучението се възлага на титуляри с опит в преподаването на деца.

През 2013 година е регистрирано дружество с идеална цел, което да представлява училището пред немската и български администрации.

Към училището работят следните групи и класове:

Обучението се извършва по учебен план и с учебни помагала, одобрени от МОН на РБ.

В края на всяка учебна година се провежда конкурс по четене за учениците от първи и втори клас и тест за външно оценяване за четвърти клас. Резултатите от теста са над средните за България.

Занятията се провеждат в събота в сградата на фондация Каритас в Кьолн-Калк.

Представяне на училището, направено от г-жа Ваня Велкова и излъчено по интернет радио "Татковина" на 25 ноември 2013г. (текст, аудио-запис)