Предаване на щафетата

Новото и старото ръководство

На общото събрание на Дружеството, проведено на 17 януари 2015, бе избран нов Управителен съвет.

Пожелаваме на новото ръководство в лицето на г-н Андрей Блажев, г-н Мариян Иванов и г-жа Фани Парашкевова спорна и ползотворна работа!