Разпределение на часовете по класове за учебната 2016/17 година

 

Детски кът "Дъга"

Група Време на занятията Ръководител Помещение

1-ва: “Ягодка” (2,5/3 до 4 г.)

09:30 - 11:00 г-жа Харитина Владимирова Физкултурен салон (приземен етаж)
2-ра: “Черешка” (4,5 до 5/6 г.) 11:00 - 12:30 г-жа Харитина Владимирова Физкултурен салон (приземен етаж)

 

Предучилищна група

Час Време на занятията Предмет Ръководител Помещение
1-ви час 12:15 - 12:45 Български език Г-жа Радостина Божинович Стая 2.02 (втори етаж)
междучасие 12:45 - 12:50      
2-ри час 12:50 - 13:20 Български език Г-жа Радостина Божинович Стая 2.02 (втори етаж)
междучасие 13:20 - 13:30      
3-ти час 13:30 - 14:00 Български език Г-жа Радостина Божинович Стая 2.02 (втори етаж)

 

Първи клас

Час Време на занятията Предмет Ръководител Помещение
1-ви час 09:30 - 10:00 Проект "Роден край" Г-жа Радостина Божинович Стая 2.02 (втори етаж)
междучасие 10:00 - 10:05      
2-ри час 10:05 - 10:40 Български език и литература Г-жа Радостина Божинович Стая 2.02 (втори етаж)
междучасие 10:40 - 10:50      
3-ти час 10:50 - 11:25 Български език и литература Г-жа Радостина Божинович Стая 2.02 (втори етаж)
междучасие 11:25 - 11:30      
4-ти час 11:30 - 12:05 Български език и литература Г-жа Радостина Божинович Стая 2.02 (втори етаж)

 

Втори А клас

Час Време на занятията Предмет Ръководител Помещение
1-ви час 09:15 - 09:50 Български език Г-жа Даниела Сула Стая 3.04 (трети етаж)
междучасие 09:50 - 09:55      
2-ри час 09:55 - 10:30 Български език Г-жа Даниела Сула Стая 3.04 (трети етаж)
междучасие 10:30 - 10:40      
3-ти час 10:40 - 11:15 Литература Г-жаДаниела Сула Стая 3.04 (трети етаж)

 

Втори Б клас

Час Време на занятията Предмет Ръководител Помещение
1-ви час 12:20 - 12:55 Български език Г-жа Даниела Сула Стая 2.01 (втори етаж)
междучасие 12:55 - 13:00      
2-ри час 13:00 - 13:35 Български език Г-жа Даниела Сула Стая 2.01 (втори етаж)
междучасие 13:35 - 13:45      
3-ти час 13:45 - 14:20 Литература Г-жаДаниела Сула Стая 2.01 (втори етаж)

 

Трети клас

Час Време на занятията Предмет Ръководител Помещение
1-ви час 09:30 - 10:10 Проект "Човекът и обществото" Г-жа Маргарита Стефанова Стая 2.03 (втори етаж, десен коридор)
междучасие 10:10 - 10:15      
2-ри час 10:15 - 10:55 Български език Г-жа Маргарита Стефанова Стая 2.03 (втори етаж, десен коридор)
междучасие 10:55 - 11:05      
3-ти час 11:05 - 11:45 Български език Г-жа Маргарита Стефанова Стая 2.03 (втори етаж, десен коридор)
междучасие 11:45 - 11:50      
4-ти час 11:50 - 12:30 Литература Г-жа Маргарита Стефанова Стая 2.03 (втори етаж, десен коридор)

 

Четвърти клас

Час Време на занятията Предмет Ръководител Помещение
1-ви час 09:50 - 10:30 Проект "Човекът и обществото" г-жа Ивелина Стефанова Стая 2.01 (втори етаж)
междучасие 10:30 - 10:35      
2-ри час 10:35 - 11:15 Български език г-жа Ивелина Стефанова Стая 2.01 (втори етаж)
междучасие 11:15 - 11:20      
3-ти час 11:20 - 12:00 Литература г-жа Росица Байрактарски Стая 3.04 (трети етаж)
междучасие 12:00 - 12:05      
4-ти час 12:05 - 12:45 Български език - ФКРУ г-жа Росица Байрактарски Стая 3.04 (трети етаж)

 

Пети клас

Час Време на занятията Предмет Ръководител Помещение
1-ви час 11:20 - 12:00 Литература Г-жа Росица Байрактарски Стая 3.04 (трети етаж)
междучасие 12:00 - 12:05      
2-ри час 12:05 - 12:45 Български език Г-жа Росица Байрактарски Стая 3.04 (трети етаж)
междучасие 12:45 - 12:55      
3-ти час 12:55 - 13:35 Български език Г-жа Росица Байрактарски Стая 3.04 (трети етаж)
междучасие 13:35 - 13:40      
4-ти час 13:40 - 14:20 История и цивилизация Г-жа Росица Байрактарски Стая 3.04 (трети етаж)

 

Извънкласна дейност

За деца над 6 години.

Група Време на занятията Ръководител Помещение
Театрален кръжок 12:30 - 13:30 г-жа Харитина Владимиров Физкултурен салон (приземен етаж)