Годишен конкурс по четене 2015

На 13.06.2015 г. се проведе традиционният конкурс по четене за учениците в 1-ви и 2-ри клас. Журито на конкурса се състоеше от проф. Боян Вълчев и г-жа Гергана Йосифова. Благодарим на всички участници в конкурса както и на ежегодния организатор на конкурса - г-н Любомир Любомиров!