Групи 2017/18

Разпределение на часовете по класове за учебната 2017/18 година

 

Детски кът "Дъга"

Група Време на занятията Ръководител Помещение

1-ва: “Ягодка” (2,5/3 до 4 г.)

09:30 - 11:00 г-жа Теменуга Трампнау Физкултурен салон (приземен етаж)
2-ра: “Черешка” (4,5 до 5/6 г.) 11:00 - 12:30 г-жа Теменуга Трампнау Физкултурен салон (приземен етаж)
3-та: "Крушка" 12:30 - 14:00 г-жа Теменуга Трампнау Физкултурен салон (приземен етаж)

 

Предучилищна група А

Час Време на занятията Предмет Ръководител Помещение
1,5 уч. часа 09:30 - 10:15 Български език г-жа Радостина Божинович Стая 2.02 (втори етаж)

голямо междучасие

10:15 - 10:30      
1,5 уч. часа 10:30 - 11:30 Български език г-жа Радостина Божинович Стая 2.02 (втори етаж)

 

Предучилищна група Б (Български език А1)

Час Време на занятията Предмет Ръководител Помещение
4 уч. часа 12:30 - 14:30 Български език А1 г-жа Маргарита Стефанова Стая 3.04 (трети етаж)

 

Първи клас

Час Време на занятията Предмет Ръководител Помещение
2 уч. часа 11:40 - 12:40 БЕЛ Г-жа Радостина Божинович Стая 2.02 (втори етаж)
голямо междучасие 12:40 - 12:55      
1,3 уч. часа 12:55 - 13:40 БЕЛ Г-жа Радостина Божинович Стая 2.02 (втори етаж)
междучасие 13:40 - 13:45      
1 уч. час 13:45 - 14:30 Проект "Роден край" Г-жа Радостина Божинович Стая 2.02 (втори етаж)

 

Втори клас

Час Време на занятията Предмет Ръководител Помещение
2 уч. часа 09:30 - 10:40 БЕЛ г-жа Росица Байрактарски Стая 2.01 (втори етаж)
голямо междучасие 10:40 - 10:55      
1,5 уч. часа 10:55 - 12:00 БЕЛ г-жа Росица Байрактарски Стая 2.01 (втори етаж)

 

Трети клас

Час Време на занятията Предмет Ръководител Помещение
2 уч. часа 09:15 - 10:35 БЕ г-жа Даниела Сула Стая 3.04 (трети етаж)
голямо междучасие 10:35 - 10:50      
1 уч. час 10:50 - 11:30 Литература г-жа Даниела Сула Стая 3.04 (трети етаж)
междучасие 11:30 - 11:35      
1 уч. час 11:35 - 12:15 Проект "Човекът и обществото" г-жа Даниела Сула Стая 3.04 (трети етаж)

 

Четвърти клас

Час Време на занятията Предмет Ръководител Помещение
2 уч. часа 09:30 - 10:50 Български език г-жа Маргарита Стефанова Стая 2.03 (втори етаж, вдясно)
голямо междучасие 10:50 - 11:05      
1 уч. час 11:05 - 11:45 Литература г-жа Маргарита Стефанова Стая 2.03 (втори етаж, вдясно)
междучасие 11:45 - 11:50      
1 уч. час 11:50 - 12:30 Проект "Човекът и обществото" г-жа Маргарита Стефанова Стая 2.03 (втори етаж, вдясно)

 

Пети клас и шести клас

Час Време на занятията Предмет Ръководител Помещение
3 уч. часа 12:15 - 14:30 БЕЛ

г-жа Росица Байрактарски

Стая 2.01 (втори етаж, вляво)
3 уч. часа 12:15 - 14:30 БЕЛ

г-жа Даниела Сула

Стая 2.03 (втори етаж, вдясно)

 

Извънкласна дейност

За деца над 6 години.

Група Време на занятията Ръководител Помещение

Театрален група "Ян Бибиян"

12:40 - 13:40

г-жа Милена Стоянова – Пецева, муз. и театрален педагог

голяма зала вдясно, 1. етаж (в дъното на коридора)