Родителски съвет

На 22 ноември се проведе събрание на родителите, представляващи всички групи и класове от нашето училище. На срещата взе участие господин Иван Йорданов, консул на Република България във Франкфурт на Майн, който изрази готовност за сътрудничество и подкрепа. За председател на новосформирания Родителски съвет бе избрана госпожа Таня Начева, а за заместник председател - господин Мариян Иванов.

Да пожелаем успешна работа на целия екип!