Училището

Българското неделно училище в град Кьолн е основано през 2009 година като частна родителска инициатива с цел систематично и последователно обучение на децата по български език, литература и родинознание.

В началото занятията са водени от самите родители на ротационен принцип в няколко групи, но в последствие се оформят класове и обучението се възлага на титуляри с подходящо педагогическо образование и опит в преподаването на многоезични деца в начални и прогимназиални класове.

През 2013 година е регистрирано дружество с идеална цел, което да представлява училището пред немската и българска администрации. От 2014 г. школото е включено в официалния Списък на българските неделни училища в чужбина, работещи и получаващи подпомагане по тогавашното ПМС 334 и настоящото ПМС 90/29.05.2018 г.

Към училището работят следните групи и класове:

Обучението се извършва съобразно най-новите адаптирани програми по БЕЛ за училищата в чужбина на МОН Р България, с включен допълнителен модул – „Български език като втори“, и учебната програмата на Федерална провинция Северен-Рейн Вестфален по роден език.

В края на всяка учебна година се провежда конкурс по четене за учениците от първи и втори клас и тест за „външно“ оценяване за трети, четвърти, пети, шести и седми клас. Резултатите от тестовете са над средните за България. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на децата през годината се документира в ученическо портфолио. При успешно приключване на учебната година учениците получават удостоверение за завършен клас с качествена и/или количествена оценка по образец на МОН Р България, при поискване и такова на немски език за училищните власти в гр. Кьолн и околността. При редовно посещение учениците на нашето неделно училище получават правото да се явят на изпита по български език като роден, организиран от немските училищни власти след 9/10 клас, кат оценките от последния се вписват като балообразуващи в немските дипломи на учениците.

През 2017 г. училището инициира и домакинства на Първия междуучилищен конкурс по четене „Аз Буки Веди“ за ученици от 1-ви и 2-ри клас в чужбина, който събра ученици от 7 български училища в Германия. Инициативата се подкрепя от все повече училища в чужбина и извън пределите на ФР Германия.

Занятията се провеждат в учебно време в събота в сградата на социалната организация „Каритас“, Бертрамщрасе 12-22, в Кьолн-Калк. Нашият актуален Правилник на училището можете да прочетете тук.

Представяне на училището, направено от д-р Ваня Велкова и излъчено по интернет радио "Татковина" на 25 ноември 2013 г., можете да откриете тук: текст, аудио-запис, както и във в. „Аз-буки“, бр. 5, 1-7.02.2018

Но при нас винаги в началото е словото ...

 

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.