Българско неделно училище "Аз Буки Веди" - Кьолн,

Немско-българско културно-просветно дружество "Аз Буки Веди" - Кьолн

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА 2019/20 учебна година

 

Молим всички родители, които желаят децата им да посещават занятия в нашето училище през учебната 2019/2020 година, да попълнят следния формуляр.

С един формуляр може да се запишат до две деца. При желание за записване на повече деца е необходимо да се попълни още една бланка.

Формулярът се попълва онлайн и автоматично се изпраща на училищната поща с копие до попълващия родител или настойник.

В случай, че броят на подадените заявки за записване надхвърля капацитета на даден клас и на материалната ни база, датата на подаване на заявлението ще се взема под внимание. Учениците от настоящата учебна година ползват предимство до 15.06.2019 г.. Останалите ще бъдат включени в списък на чакащите, подреден според датата на заявлението.

След обработване на формулярите от страна на училището, родителите ще получат потвърждение най-късно до 15.07.2019 г. (или до две седмици след подаване на заявлението за записване, ако това стане след тази дата). Училището може да гарантира набавянето на безплатни учебници само на записалите се до 15 юли 2019 г.

По неизяснени въпроси, свързани със записване на нови деца в училището, моля да изпратите запитване на електронния ни адрес info[at]azbukivedi.de. Решение за записване може да се вземе и след един-два пробни часа. Същите са ориентировъчни и за нивото на децата/ учениците.

 

Обозначените с * полета са задължителни полета.

Първо дете
Второ дете
Данни за връзка с майка/баща

Молим Ви да дадете по възможност мобилни телефони за връзка при злополука.

Данни за връзка с майка/баща

Молим Ви да дадете по възможност мобилни телефони за връзка при злополука.

Уточнение:

Всички промени при гореспоменатите данни трябва да бъдат съобщени в писмен вид в най-кратък срок на ръководството на дружеството или училището.

Такси за учебен срок

За първо дете - 100 евро, за второ – 50 евро, за трето – 50 евро, за четвърто и повече – 0 евро. Таксите трябва да бъдат превеждани на сметката на Дружеството в двуседмичен срок след началото на всеки учебен срок (септември и февруари). Евентуално може да бъдат събирани допълнителни средства за учебни материали за дете и за учебен срок.

Отписване

Отписване на дете е възможно към края на училищен срок с писмена молба.Тя трябва да бъде предадена на ръководството на дружеството или училището до 4 седмици преди края на съответния учебен срок.

Съглашения и задължения

Допълнителна информация за нашата Политика на изготвяне, обработка и употреба на снимков материал с учениците ще намерите на следната страница: към страницата (за момента единствено на немски език)

Политика за поверителност

Допълнителна информация за нашата Политика на поверителност ще намерите на следната страница: към Политика на поверителност (за момента единствено на немски език)

Powered by BreezingForms
+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.